İBADET - KULLUK

 

ÖNCE ALLAH’A İTAAT...!

 

Tirmizi: 2465- Enes b. Malik (r.a.)’den rivayete göre, şöyle demiştir; Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbinde kılar, iki yakasını bir araya getirir ve dünya ona boyun eğerek gelir. Her kimin kaygısı da dünya olursa Allah, onun fakirliğini iki gözü arasında kılar ve iki yakası bir araya gelmez perişan olur zaten kendisine de takdir edilen şey gelir fazlası gelmez.”

 

Tirmizi: 2466- Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayete göre, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Allah şöyle buyurur: “Ey Ademoğlu her durumda kendini bana ibadete ver ki; gönlünü zenginlikle doldurup ihtiyacını gidereyim fakat böyle yapmaz isen ellerini meşguliyetle doldurur ihtiyaçlarını da kapatmam.”

Bunu İbn Mace de zühde tahric etti.

 

 

ALLAH’A YAKLAŞMAK TEVAZU İÇİNDE BİR KULLUK İLE OLUR.!

 

Ebu Davud: 875. ...Ebu Hureyre (r.a.)'den; Resulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Kul’un Rabbine en yakın olduğu (hal) secde hâlidir. Öyleyse (secdede iken) çokça duâ ediniz."

 

Abid ile Nar Ağacı Hadisi (Beyhaki / Şuabu’l-iman)

 

Abdest

 

Adak

 

Akika

 

Akletmek

 

Birr

 

Cihad

 

Cuma Namazı

 

Dua

 

Ezan

 

Gusül

 

Hac

 

Hayız

 

İnfak

 

İstihaza

 

İtikaf

 

Kamet

 

Kıble

 

Kurban

 

Mescid

 

Namaz

 

Nifas / Loğusa

 

Niyet

 

Oruç

 

Setr-i Avret

 

Su

 

Şehid

 

Tefekkür

 

Teravih Namazı

 

Teyemmüm

 

Umre

 

Zekat

 

Zikir

İbadet: Kulluk; Tüm yaşantısında ALLAH’ın emir ve yasaklarına tam olarak uymak. Bunları sürdürürken ALLAH’a yaklaşmak için sünnet, müstehab, mendub ve tatavvu / nafile türünden işlere yönelmektir. Kul’un karşılığının köle olduğunu bilerek itiraz yada sorgulama değil teslimiyet ile ALLAH’a yönelmedir Kulluk. Sorgulama Gerçek kaynak ve doğru haberler bulma sadedinde geçerlidir. İslam teslimiyet dinidir, teslim olan selamet’e erer. Silm hem teslim hem selamettir.