PUT

 

Fayda umulan heykel, obje, nesne, madde, totem.

 

 

 

 

 

 

...dişilere... (Nisa 117)

 

Putların kendilerini ALLAH’a yaklaştırdığı yalanı ve sonucu (En’am 24)

 

Putlara Sövmek (En’am 108)

 

Bunlara tapanlar onların ALLAH katında şefaatçi olduğunu söyler, halbuki ..... (Yunus 18)

 

Müşriklerin putlara mallarından pay ayırması (Nahl 56)

 

Müşriklerin akılsızca zanlarına bir örnek (Nahl 71)

 

Müşrikler Nebi (s.a.v.)’in görünüşte bile olsa putlarına yakın görünmesini şart koşunca... (İsra 73)

 

Devam (İsra 74-75)

 

Müşriklerin Put ve Heykelleri ve Masiyet Araçlarının Kırılması (İsra 81)

 

İbrahim babasını ve kavmini tevhid’e davet etti ama onlar ‘biz atalarımızı bunlara ibadet eder bulduk’ dediler. O’da: ‘siz de atalarınız da sapıksınız’ dedi (Enbiya 51-56)

 

İbrahim, en büyükleri dışında tümünü kırdı.. (Enbiya 57-58)

 

Konuşamayan, iş Yapamayan Putlar (Enbiya 62-63)

 

Putlardan ve Pis Şeylerden Kaçınmak (Hac 30-31)

 

ALLAH’ı bırakıp taptıklarınız sineği bile yaratamazlar, sineğe engel olamazlar, isteyenler aciz bir şeyden istedikletini bilmiyorlar mı? (Hac 73)

 

Lat, Uzza've Menat -

 

Erkekler sizin, dişiler O'nun mu? O takdirde bu, insafsızca bir paylaştırmadır.  (Necm 19-22)

 

Onlar sizin ve atalarınızın adlandırdığı ve Allah'ın delil indirmediği (boş) isimlerdir. Göklerde nice melek var ki, ALLAH’ın dileyip razı olduğu kimseye izin vermedikçe şefaatleri ... (Necm 23-26)

 

Ved, Suva', Yeğus, Ye'uk ve Nesr Nedir nsaıl ortaya çıkm. (Nuh 23-24)