İSLAM TARİHİ

İBNܒL-ESİR  el-KAMİL Fİ’T-TARİH

KUFE

[2022 Kufe, Irak / Necef’in içerisindedir]

 

KUFE ve BASRA'NIN İNŞA EDİLMESİ

 

FETHEDİLEN YERLERİN KUFE ve BASRA ARASINDA TAKSİMİNDE UYGULANAN ADALETLİ ÇÖZÜM

 

  AMMAR BİN YASİR'İN KUFE VALİLİĞİ'NDEN AZLEDİLEREK EBU MUSA ve MUĞİRE BİN ŞU'BE'NİN BURANIN VALİLİĞİNE TAYİN EDİLMELERİ

 

MUĞİRE BİN ŞU'BE'NİN KÜFE VALİLİĞİ'NDEN AZLİ VE SA'AD BİN EBİ VAKKAS'IN TAYİNİ

 

SA'AD BİN EBİ VAKKAS'IN KUFE VALİLİĞİ'NDEN AZLEDİLMESİ VE YERİNE VELİD BİN UKBE'NİN TAYİNİ

 

VELİD (B. UKBE)'İN KUFE'DEN AZLİ ve YERİNE SAİD'İN TAYİNİ

 

KUFE'DEN ŞAM'A GÖNDERİLEN KİMSELER MESELESİ

 

Hz. ALİ'NİN KÜFE'YE DÖNÜŞÜ

 

MUĞİRE BİN ŞU'BE'NİN KUFE'DE GÖREVLENDİRİLMESİ

 

MUĞİRE BİN ŞU'BE'NİN VEFATI VE ZİYAD'IN KUFE VALİLİĞİ'NE TAYİN EDİLMESİ

 

DAHHAK BİN KAYS'IN KÜFE VALİLİĞİ'NDEN AZLİ VE YERİNE İBN ÜMMÜ'L HAKEM'İN TAYİN EDİLMESİ

 

KUFELİLERİN HZ. HÜSEYİN BİN ALİ İLE YAZIŞMALARI VE MÜSLİM BİN AKİL’İN ÖLDÜRÜLMESİ

 

HZ. HÜSEYİN’İN KUFE’YE GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKMASI

 

KUFE'DE MUHTAR'IN AYAKLANMASI

 

İBNÜ'L-HANEFİYYE İLE İBN EZ-ZÜBEYR VE KUFE'DEN ORDUNUN YOLA ÇIKMASI