KURTUBİ

NANKÖRLÜK

 

Münafıkların Nankörlüğü (Tevbe 74)

 

Dua edip sıkıntısı geçen kişi .... (Yunus 12)

 

Sıkıntıda ümidini kesen nankör, bollukta şımaran değil sabredip salih amel işleyenler mükafat’a layıktır (Hud 9-11)

 

ALLAH nankörlük edene.... (İbrahim 6-7)

 

Sahip olduğunuz herşeyin ALLAH’ın olduğunu biliyorsunuz ki eksilince ALLAH’a yalvarıyorsunuz, ama düzelince yine şirk koşuyorsunuz. Nankörler beklesin!!! (Nahl 53-55)

 

ALLAH’ın emirlerine nankörlük eden bir yerin başına gelen (Nahl 112)

 

İblis Adem’e secde etmemek için ALLAH’a asi oldu. İnsan ise Adem’e secdeyi emreden ALLAH’a değil İblis’e ve soyuna itaat ediyor (Kehf 50)

 

İnsan nankördür (Hac 66)

 

Etraflarında olanlar’dan koruduğu halde ALLAH’a nankörlük eden... (Ankebut 67-68)

 

Nankörlük edenler başlarına geleceği beklesinler (Rum 34)

 

Nankörlük edenlerden başkası ceza .... (Sebe 17)

 

ALLAH İnsana rahmet tattırsa sevinir, Şayet .... sebebiyle kötülük isabet etse, nankörlük eder (nimeti unutur musibeti sayar) (Şura 48)

 

İnsan nankördür (Zuhruf 15)

 

Kahrolası ... nankördür o! Kendisini hangi şeyden yarattı? Bir nutfeden; yarattı da onu takdir etti. Sonra yolu kolaylaştırdı, Sonra onu öldürüp, kabre koydu. Sonra da ne zaman dilerse onu tekrar diriltecek. ...... emrettiğini yerine getirmemiştir. (Abese 17-23)

 

Ey insan! O kerim Rabbine karşı seni aldatan nedir? O ki, seni yarattı, herbir şeyini yerli yerince ....... Hayır! Bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. (İnfitar 6-9)

 

... insan, Rabbine karşı çok nankördür. (Adiyat 6)

 

Şüphesiz kendisi de buna elbette şahittir. (Adiyat 7)