ZOR -LUK

 

S-MÜSLİM’DE

 

TİRMİZİ’DE

 

EBU DAVUD’DA

 

İBN MACE’DE

 

 

KURTUBİ’DE:

 

Güç yetmeyen şeyin teklifi –ma la yutak- (Bakara 31)

 

Haşi' Olmayanlara Namaz mı Daha Ağır Gelir Oruç mu? (Bakara 45)

 

Zorluk Çıkartanlar; Sığır kesme emrinde Ben-i İsrail... (Bakara 68)

 

Nübüvvet delili isteyerek zorluk çıkarmak (Bakara 108)

 

ALLAH, Hakkınızda Kolaylık Diler, Zorluk Dilemez (Bakara 185)

 

Önceki ümmetlerin imtihanları (Bakara 214)

 

Allah Dileseydi Sizi Zahmete Sokabilirdi (Bakara 220)

 

Ödememeyi Mümkün Kılan Darlığın Mahiyeti - Ödeme Zorluğu Çeken Borçluya Bağışlamak - Ödeme Zorluğu Çeken Borçluya Mühlet Vermenin Fazıleti (Bakara 280)

 

Teklif-i ma la yutak (Güçten Fazlasının Teklif Edilmesı) (Bakara 285-286)

 

Yüce Allah'ın Tekliften Kastı ümmete Zorluk Değil, Ümmeti Arındırmak, Nimetini Tamamlamaktır (Maide 6)

 

ALLAH zorluk dilerse onu kolaylaştıracak yoktur; Kolaylık dilerse onu zorlaştıracak ta yoktur (En’am 17)

 

Kimseye gücünün fazlasını  .... (A’raf 42)

 

...yoksa gücünüz elden gider (Enfal 46)

 

Hz. Peygamberin Hicret Etmekle Karşı Karşıya Kalması ve Zorlamanın Cezası (Tevbe 40)

 

Güç yetirebildiği halde cihad’a çıkmayan... (Tevbe 86)

 

Güçlük - Kaldırılan Güçlüğün Mahiyeti - Zorluğun Kaldırılması kimler Hakkında Söz Konusudur? (Hac 78)

 

Kimseye gücünden fazlasını da teklif etmeyiz. ... (Mu’minun 62)

 

Ayette Sözü Edilen "Zorluk"un Mahiyeti (Nur 61)

 

Biz; insanı andolsun, bir zorluk içinde yarattık.  (-insanın yaradılışından ahiret sonucuna kadarki zorlukları-) (Beled 4)

 

Fakat o, sarp yokuşa saldıramadı. (-Akabe: Sarp yokuş: sırat mı -) (Beled 11)

 

Zorluğu Kolaylaştırmanın Mahiyeti (Leyl 5-10)

 

.... güçlükle beraber kolaylık vardır. Evet, gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. (İnşirah 5-6)