YAĞMUR ve YAĞMUR DUASI

 

Ebu Hureyre (r.a.) bildiriyor: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: ''Rabbiniz: ''Kullarım bana itaat etseler geceleri onlara yağmur verir, gündüz güneşi çıkarır ve gök gürültüsünü onlara asla duyurmazdım'' buyurur. '' Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) yine: ''Allah hakkında hüsnü zanda bulunmak Allah'a kulluğun güzelliğindendir'' buyurdu. Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) bir defasında: ''İmanınızı tazeleyin!" buyurdu. Ashab: "Ey Allah'ın Resulü! İmanımızı nasıl tazeleyelim?" diye sorunca, Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Çokça ''La ilahe illallah'' diyerek '' dedi. Ahmed bin Hanbel Müsned 7989

 

Heysemi (16799) der ki: "Ahmed ve Taberani rivayet ettiler. Ahmed'in ravileri güvenilirdir." Hakim (4/256) rivayet etti.

 

 

* * *

 

.....Ebu Vail’den şöyle dediğini nakletti: Abdullah dedi ki: Terazide eksik tartılacak olursa yağmur engellenir, zina çoğalırsa öldürme çoğalır ve taun (veba) baş gösterir. Yalan çoğalırsa kargaşa da çoğalır. Hakim: 8583

 

 

İSTİSKA’ (yağmur duası)’ AÇIKLAMASI

 

 

KURYUBİ’DE:

 

Buluttan Gölge (Bakara 57)

 

Gökten indirilen Su - Bulutlar - Ka'b el Ahbar'dan Bulutlara Dair Bir Rivayet (Bakara 164)

 

Yağmur’un müjdecisi rüzgar – Yağmur’un kuru araziyi yeşertmesi yeniden diriltmenin delillerinden ... (A’raf 57)

 

Yüklü bulutlar (Ra’d 12-13)

 

Yağmur’u indirip onunla bitkiler bitiren.... (İbrahim 32-34)

 

''Aşılayıcı Rüzgarlar'' (Hicr 22)

 

ALLAH yağmur ile yeryüzünü yeşertir (Hac 63)

 

Yağmuru ALLAH nasıl yağdırıyor (Nur 43-44)

 

Tertemiz bir suyun müjdecisi rüzgar (Furkan 48)

 

Ölü belde’yi canlandırsın diye (Furkan 49)

 

Bulutların yağmur yağdırışı (Rum 48-49)

 

Yağmur’u ALLAH indirir! (Lukman 34)

 

Bulutların bir yere götürülüp yağmur ile oranın diriltilmesi (Fatır 9)

 

ALLAH yağmur ile renkler meyveler.... yarattı. (Fatır 27-28)

 

ALLAH ümitsizliğe düşmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayandır. (Şura 28)

 

Ve sıkıştırılan (bulut)lardan şarıl şarıl bir su indirdik. Onunla tane, bitki ve birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye. (Nebe 6-16)