CAHİL / Cehalet

 

CAHİL: 1. Allahu tealayı unutmuş olan; gafil, bilgisiz.   2. İlmiyle amel etmeyen.  3. Herhangibir konunun uzağında kalmış, o konu hakkında bilgisiz.

 

CEHALET: 1. Bilmeme, bilgisizlik. Din bilgilerini bilmeme. Cahillik.  2. Hadis ilminde Ravi hakkında bilgi olmamak demektir. Geniş bilgi için buraya tıklayın 

 

CAHİLİYE DEVRİ: İslam öncesi. Genel de Bu tamlamayı İslam öncesi müşriklerinin hükmettiği devir kasdedilerek kullanılmıştır. Bilindiği gibi Müşrik sadece Mekke müşriklerini değil bozulmuş Yahudi ve Hristiyanları da içine alan çok geniş bir kitle’nin tanımında kullanılmıştır.

 

 

KURTUBİ’DE CAHİL / CAHİLİYYE:

 

Hac ile ilgili Cahili Gelenekler (Bakara 189)

 

Cahiliyye Döneminde Boşama ve Ayetin Nüzul Sebebi (Bakara 229)

 

Cahiliyyede Borçlunun, Borcu Sebebiyle Satılması ve Ayetin Bu Hükmü Kaldırması (Bakara 280)

 

Kadınların Miras Alması Hususunda Cahiliye Adeti, İslam'ın Bunu Reddi ve Nüzul Sebebi (Nisa 19)

 

Cariye İle Evlenme Hakkındaki İslam Öncesi Telakkilerin Reddi (Nisa 25)

 

Alimin Cahile üstünlüğü (Maide 4)

 

Bahire, Saibe ve Diğerleri - Davarlara Dair Bu Hükümlerin Ortaya Çıkması ve Allah'ın Şeriatine Aykırı Hüküm Koymak (Maide 103)

 

Mekke müşriklerin Kız çocuklarını öldürmeleri (En’am 137)

 

Mekke müşriklerinin hayvanlara dair uydurdukları kurallar (En’am 138)

 

Devam (En’am 139)

 

Devam (En’am 140)

 

Cahillerden Yüz Çevirmek (A’raf 199)

 

Cahillerden Yüz çevirmeye Örnek (A’raf 201-202)

 

En kalın kafalı kişi infak’ı yük görür (Tevbe 98)

 

Kişi bilmediğinin düşmanıdır; cahil kişi dine bu yüzden (Yunus 39)

 

....Cahiller onlara hitab ettiklerinde onlar: "Selam" derler. (Furkan 63)

 

Peygamberimiz Kendisine Vahiy Gelmeden önce Herhangi Bir Dine Göre İbadet Ediyor muydu? (Şura 52-53)

 

Aktardığını bilmeyen, Okuduğunu anlamayan.  Kitap yüklü eşek! (Cuma 5)

 

 

 

KAYNAKLARDA:

 

BUHARİ’DE: CAHİLİYYE

 

 

 

Hadis İlminde CEHALET