ARŞ

 

Allahu tealanın yarattığı en büyük varlık. Yedi kat göklerin ve kürsînin üstünde olup, halk (madde) aleminin sonu, emr (maddesizlik) aleminin başlangıcı. Arşullah, Arş-ı mecîd ve Arş-ı a'la da denir.

S-BUHARİ’DE

 

TİRMİZİ’DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebû Hureyre (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.), ashabıyla birlikte oturmakta iken üzerlerine bir bulut geldi. Nebi (s.a.v), bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Diye sordu. Ashab: Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dediler. Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: Bu buluttur! Bu bulutlar toprağın sulayıcılarıdır. Allah onları kendisine şükretmeyen kulluk yapmayan kimselere bile gönderiyor. Sonra üzerinizde ne var biliyor musunuz? diye sordu. Ashab: Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine şöyle buyurdu: O dünyamızın semasıdır, korunmuş bir tavan ve önüne geçilmiş bir dalgadır. Sonra Rasûlullah (s.a.v.): Bu gökle sizin aranızdaki mesafe ne kadardır? Diye sordu. Ashab: Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dediler. Şöyle buyurdu: Sizinle onun arasında beşyüz yıllık mesafe vardır. Sonra konuşmasına şöyle devam etti: O'nun üstünde ne var biliyor musunuz? Ashab: Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dediler. Şöyle buyurdu: Onun üzerinde iki gök daha vardır ki aralarındaki mesafe beşyüz senelik yoldur… Rasûlullah (s.a.v.), yedi göğün hepsini saydı her iki göğün arası dünya ile dünya göğünün arası kadardır. Sonra şöyle buyurdu: Onun da üzerinde ne var biliyor musunuz? Ashab: Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dediler. Şöyle buyurdu: Onun da üzerinde arş vardır, arş ile yedinci gök arasındaki mesafe iki gök arasındaki mesafe kadardır.

 

Sonra Rasûlullah (s.a.v.), altınızda ne var biliyor musunuz? buyurdu. Ashab: Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dediler. Şöyle buyurdu: Altınızdaki yeryüzüdür. Sonra onunda altında ne var biliyor musunuz? buyurdu. Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dediler. Şöyle buyurdu: O’nun altında başka bir arz vardır ki ikisinin arasındaki mesafe beş yüz senelik yoldur. Rasûlullah (s.a.v.), yedi arza kadar saydı ve her arzın arasında beş yüz yıllık mesafe olduğunu söyledi. Sonra şöyle buyurdu: Muhammed’in canı kudret elinde bulunan Allah’a yemin olsun ki siz en alttaki dünyaya bir ip sarkıtmış olsaydınız o ip Allah’a kadar ulaşırdı dedi ve Hadid sûresi 3. ayetini okudu. Tahric: Tirmizi 3298, Müsned: 8472 Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle garibtir.

 

 

KURTUBİ’DE

 

....Arş’a istiva etti... (A’raf 54)

 

Arş su üzerinde idi... (Hud 7)

 

 ...Arş’a istiva etti.. (Ra’d 2)

 

Başka bir ilah olsaydı Arş’ın sahibine ulaşmaya çalışırdı.... (İsra 42-43)

 

Rahman Arş’a istiva etti (Ta-Ha 1-8)

 

ALLAH Gökleri, yeri ve arasındakileri altı günde yarattı ve Arş’a istiva etti.. (Furkan 59)

 

ALLAH ..... altı günde yarattı ve Arş’a istiva etti. (Secde 4)

 

Arş'ı yüklenen ve etrafında bulunanlar'in ALLAH'ı zikri ve Mü'minlere duaları (Mu’min 5-9)

 

O Arş'ın sahibidir. Kavuşma günü ile korkutmak için kendi emrinden ruhu kullarından dilediği kimseye gönderir (Mu’min 13-17)

 

O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş üstüne istiva edendir.(Hadid 4-6)

 

Arş'ın sahibi (Buruc 12-16)