KURTUBİ

BOZGUNCULUK – FESAD

 

Aldatma Bozgunculuktur (Bakara 9)

 

Fesad ve Islah (Bakara 11)

 

Fesadçıları tanımak (Bakara 12)

 

Fesad Çıkaranlar - Allah'ın Emrine Aykırılık (Bakara 27)

 

Fesad çıkaranlar (Bakara 205)

 

Allah Fesat Yapanı da Islah Edeni de Bilir (Bakara 220)

 

insanların Bir Kısmı ile Diğer Bir Kısmının Def edilmesi - Kendileri Vasıtasıyla Fesadın Defedildiği Kişiler Kimlerdir? (Bakara 251)

 

(Al-i İmran 62-63)

 

 

Ehl-i kitap ve Ka’b b. Eşref Müslümanları bozguna uğratmak için müslüman taklidi yapma kararları (Al-i İmran 72)

 

Her türlü fesad yasaktır (A’raf 56)

 

insanların Eşyalarının Değerlerini Düşürmek - Yeryüzünde Bozgunculuk (A’raf 85-87)

 

Kanitler fesadçıları engellemeli idi.... (Hud 115-116)

 

Fesad çıkaranlar (Ra’d 25-26)

 

Yemin ile hile ve fesad yapmanın dehşetli sonucu (Nahl 94)

 

İki defa fesad çıkaracakları ve alabildiğine büyüklenecekleri... (İsra 4)

 

Fesad Ehli Olanları Hapsetmek için Hapishane Yapımı (Kehf 92-98)

 

Firavun halkı bölüp, erkekleri öldürüp kızları bırakıyor bozgunculuk yapıyordu (Kasas 1-6)

 

İnsanların yaptıkları yüzünden kara ve deniz’de fesad (Rum 41)

 

Mürcie fesad çıkaranlar salih amel sahibi ile bir hatta daha faziletli olabilir der. bu ayet ise bunu çürütür (Sad 27-29)

 

Müşrikler ALLAH'ın ayetlerini tarıışıyorlardı ama iman ettikleri için değil inkar ettikleri iç,in, sonları Cehennem oldu. Yeryüzünde şımarıp taşkınlık yaptıkları için. (Mu’min 69-78)