HAD VE HADDİ AŞMAK

 

Türkçe de de kullandığımız *Hudud* kelimesi sınır’ın çoğuludur. *Had* yani Sınır; İslam literatüründe Kur’an ve Hadisler’de geçtiği gibi Allah’ın Hududu / Allah’ın sınırları olarak geçer. Allah’ın hadleri / sınırları diye de türkçeleştirilir.

 

Allah, Kur’an ve Nebi’sinin sünneti / hadisleri ile koyduğu kuralların kesin ve ceza gerektirenlerini kendi sınırları olarak anar. Bu hadleri aşanlar ya Dünya’da İslam devleti tarafından cezalandırılır yada hüküm Ahiret’e kalır.

 

Hadlerin aşılması kişisel olduğu gibi toplumsal da olabilir. Toplumu ilgilendiren suçlarda toplumun tepki vermesi gerekir.

 

 

Aşağıda Haddi aşmaya dair Ayetler var:

 

Allah'ın Sınırları Ne Demektir? - Allah Bilenlere Sınırlarını Açıklar (Bakara 230)

 

Allah'ın Sınırlarına Riayet İle Allah'a ve Peygamberine İtaat (Nisa 11-14)

 

Haddi Aşmanın Mahiyeti (Maide 87)

 

ALLAH ve Resulüne karşı sınır koymaya çalışanın cezası (Tevbe 63)

 

Haddi aşanlara yaptıklarının süslü gösterilmesine bir.... (Yunus 12)

 

Haddi Gerektirmeyen Haramlar (Hud 114)

 

Meşruiyet Hududlarının Dışına Çıkanlar (Mu’minun 1-11)

 

Haddi Aşmak (Bağy) Kişiyi imandan Çıkarmaz (Hucurat 10)

 

"ALLAH'ın Hudutları ve Kafirlerin Azabı" (Mücadele 3-4)

 

ALLAH ve Rasulü ile sınır yarışına kalkanlar ... (Mücadele 5-6)

 

"Allah'ın Sınırları" (Talak 1)

 

Haddi aşıp dünya hayatını tercih edene gelince; Hiç şüphe yok ki, cehennem, ... (Naziat 37-41)