ANA KİTAB / LEVH-ÜL-MAHFUZ:

 

Korunmuş levha; Allahü tealanın takdir ettiği her şeyin yazılı bulunduğu, nasıl olduğu bizce bilinmeyen ve her türlü te'sirden korunmuş levha.

 

 

Konuyla ilgili Ayetler ver Tefsirleri:

 

(Yunus 32)

 

Nerede olursa olsun küçük yada büyük herşey kitaptadır (Yunus 61)

 

Tüm canlıların rızkı, yeri ve gömüldüğü yer... apaçık bir kitaptadır... (Hud 6)

 

ALLAH dilediğini siler, dilediğini bırakır (Ra’d 39)

 

Helak edilen yerin bilgisi levh-i mahfuzda var! (Hicr 4)

 

İki defa fesad çıkaracakları ve alabildiğine büyüklenecekleri... (İsra 4)

 

Kıyamet’e kadar helak yada azab edilecek tüm ülkeler kitabta yazılıdır (İsra 58)

 

ALLAH yerde ve gökte tüm olanları bilir ve hepsi bir kitaptadır (Hac 70)

 

Gökte ve yerde gizli olan herşey apaçık bir kitaptadır (Neml 72-75)

 

Kur'an ALLAH katındaki Ana kitapta çok yücedir, çok muhkemdir (Zuhruf 4)

 

İşledikleri herşey de defterlerdedir. Küçük, büyük herşey satır satır yazılıdır.  (Kamer 50-55)

 

Yeryüzünde yada nefıslerde meydana gelen her musibet ALLAH onu yaratmamızdan önce o bir kitaptadır. ......(Hadid 22-24)

 

Kalem ve yazdıkları (Kalem 1-3)

 

Levh-i Mahfuz (Buruc 20-22)