KURTUBİ

İYİLİĞİ EMR KÖTÜLÜKTEN MEN

 

Kendilerini Unutup Başkalarına iyiliği Emredenlerin Azabı - İyiliği Emrederken Kendini Unutmak (Bakara 44)

 

Geçmiş ümmetlerde Marufu Emretmek ve Münkerden Alıkoymak - Kötülükten Alıkoyanın Nitelikleri - Münkeri Değiştirme Görevi - Münkeri El, Dil ve Kalp ile Değiştirmenin Mahiyeti ve Sorumluları - iyiliği Emredip Münkerden Alıkoymanın Terki (Al-i İmran 21-22)

 

Emr-i bi’l-ma’ruf nehiy ani’l-münker’i diri tutun! (Al-i İmran 104)

 

İyiliği (Marufu) Emredip, Kötülükten (Münkerden) Alıkoymak (Al-i İmran 110)

 

Münkerden Sakındırmanın Gereği - Münkerden Alıkoymanın Hükmü (Maide 79)

 

Kişinin Kendisine Bakmasının Anlamı - iyiliği Emredip Kötülükten Sakındırmanın Gereği - Emr-i bil maruf Nehy-i anilmünkerde Bulunmanın Hükmü (Maide 105)

 

Hatırlatma... (En’am 69)

 

Kötülüklere Karşı Tepki Göstermemenin Cezası - Münkerin işlenmesi Dolayısıyla Azap Kimlere isabet Eder (Enfal 25)

 

Münafıklar iyilikten alıkor, kötülüğü emrederler (Tevbe 67)

 

iyiliği Emredip Kötülükten Alıkoymak (Tevbe 71)

 

Halkı ıslah ederken ALLAH bir ülkeye azab etmez (Hud 117-119)

 

iyiliği Emredip Kötülükten Alıkoymak ve ihsanın Önemini Vurgulayan Tarihten Bir Olay (Nahl 90)

 

iyiliği Emretmek, Kötülükten Nehyetmek - Emredip Nehyetme üslubu (Ta-Ha 43-44)

 

Lukman oğluna dedi ki:... (Lukman 17)