KURTUBİ

DALALET - SAPIKLIK

 

DALALETİ ALLAH YARATTI (BAKARA 7)

 

Sapıklığı satın Alanlar (Bakara 16)

 

Dalaleti satın alanlar (Bakara 175)

 

Ehl-i Kitap’tan bir gurup saptırmak istese de... (Al-i İmran 69)

 

Küfre sapanlar ebedi cehennemdedir (Al-i İmran 116)

 

Eğer dilerse ALLAH yok edip dilediğini getirir (Nisa 133)

 

Küfre sapar, sonra iman eder, son küfre sapar.... (Nisa 137)

 

ALLAH hidayet dilediğinin kalbini genişletir, dalalet dilediğinin kalbini daraltır (En’am 125)

 

Dalalet’te olduğu halde kendini Hidayet’te sanır (A’raf 29-30)

 

ALLAH dilediğini saptırır ... (A’raf 178)

 

Gayy (A’raf 201-202)

 

iman Meselelerinde Yalnızca Hak ve Batıl Vardır - Hak Olan Allah - Hak ile Sapıklık Arasındaki Zıtlık (Yunus 32)

 

Sapıklığın zararı kişinin kendisine....dir (Yunus 108)

 

ALLAH dilediğini saptırır ancak kendisine yöneleni... (Ra’d 27-28)

 

....Bilgisizce saptırdığı kişinin yükünün bir kısmını Yüklenecek... (Nahl 25)

 

ALLAH dilediğini saptırır, dilediğini hidayate erdirir (Nahl 93)

 

Kör sağır dilsiz ve yüzükoyun haşr edilecek sapıklar (İsra 97)

 

Devam: Bu cezanın sebebi... (İsra 98-99)

 

Sapıklıkları artsın diye mühlet verilenler haklı oldukları için güçlü kaldıklarını sanır (Meryem 73-75)

 

Ahirete iman etmeyen hidayet üzeere değildir (Mu’minun 73-74)

 

ALLAH’ın saptırdığını (Rum 29)

 

ALLAH’ın dilediğinden başkasını kimse saptıramaz! (Saffat 161-163)

 

ALLAH’ın saptırdığına yardım edecek yoktur, kıyamet günü geri dönüş te yoktur (Şura 44)

 

ALLAH'tan başka kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve kendilerine yaptıkları duadan habersiz olan kimselere dua eden kişiden daha sapık kim olabilir? (Ahkaf 5)

 

Sapık inançlılar..... (Mücadele 22)

 

Ve Biz, ona iki de yol gösterdik. (-Doğru ve yanlış yol-) (Beled 10)