KURTUBİ

AF – BAĞIŞLAMA - MAĞFİRET

 

Affetmek (Bakara 109)

 

Maruf Bir Söz - Bağışlama (Bakara 263)

 

Gizli verilen Sadaka günahları .... ve .... (Bakara 271)

 

insanları Affetmek (Al-i İmran 134)

 

Günahları Bağışlayan Yalnız Allah'tır - Allah'ın Bağışlayıcılığı (Al-i İmran 135)

 

Kafir olup zulmedenleri (Nisa 168-169)

 

Vaadlerde Süre Tanımak ve Kişinin Allah'a Karşı Özür Beyan Edebilme Hali (A’raf 142)

 

Af'ı tercih (A’raf 199)

 

İman, Küfrün Bağışlanmasına Sebeptir (Enfal 38)

 

’’ALLAH seni affetsin...’’ (Tevbe 43)

 

Kötülükleri Gideren iyilikler (Hud 114)

 

ALLAH azabı siteyenlere bile... (Ra’d 6-7)

 

Allah Günahları Bağışlayandır (Nur 4-5)

 

ALLAH tevbeyi kabul eden, kötülükleri affeden ve işlediklerini bilendir.  (Şura 25)

 

Kızgınlık Halinde Bağışlamak (Şura 37)

 

Affedip, Düzeltmenin Mükafatı (Şura 39-43)

 

İman edip salih amel işleyenler ve Muhammed'e indirilene -ki o Rabblerinden gelen hakkın ta kendisidir- iman edenlerin ise (Allah) günahlarını bağışlar ve hallerini ıslah eder. (Muhammed 2)

 

DEVAM: ...çünkü kafirler batıla, İman edenler ise Rabblerinden gelen hakka uymuşlardır. (Muhammed 3)

 

Kafirler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, sonra da kafir olarak ölenlere Allah asla mağfiret etmeyecektir. (Muhammed 34)

 

Affedip Bağışlamak (Teğabun 14)