SEVME

 

Sevilen Zat, kişi yada şey karakteri tanımlar. Din’e dair eğiimi gösterir. Allah’ı Celle ve A’la’yı sevmek, Muhammed Sallallahu aleyhi ve Sellem’i sevmek, Diğer Nebileri sevmek, Melekleri sevmek, Dini hükümleri ve figürleri sevmek, Sahabe ve Alimleri sevmek, son olarak da Müslümanları sevmek hep iman’dandur. Bunları sevmeyen Namaz kılsa da oruç tutsa da yalancıdır – münafıktır. Aşağıda bazı Ayet ve Hadisler ile bu konuyu pekiştirmeye çalıştım:

 

 

ALLAH SEVGİSİ (Beyhaki-Ş.İman)

 

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)’i Sevmek (Beyhaki-Ş.İman)

 

ALLAH (C.C.) BİR KUL’U SEVERSE (Buhari)

 

KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR (Buhari)

 

MÜSLİM’DE SEVMEK

 

Ayetler’de: *Sevme*

 

Mu’minler ALLAH’I nasıl sever, Müşrikler ilahlarını nasıl sever? (Bakara 165)

 

Mu’minlerin sevgisine ve imanına karşın kafirlerin hali (Al-i İmran 119)

 

Allah, iyilik Edenleri Sever (Al-i İmran 134)

 

Allah'ı Sevenler ve Allah'ın Sevdikleri (Maide 54)

 

Mu’minler’e en şiddetli düşmanlar ve en sevenler (Maide 82)

 

Allah Tarafından Hoşlanılmayan Şeyler (İsra 37-38)

 

Hayır ve Salah Sahibi Kimseleri Sevmenin Bereketi (Kehf 17-18)

 

İman edişp salih amel işleyenlere ALLAH sevgi var edecektir (Meryem 96)

 

ALLAH kafirleri sevmez (Rum 45)

 

Müşrikleri, kafirleri Sevme (Mümtehine 1)

 

Devam: Kafirleri sevmeyin; çünkü.... (Mümtehine 2)

 

Devam: Akraba da evlat’da olsa ..... (Mümtehine 3)

 

Devam: İbrahim gibi ol ... İbrahim'in babasına ve ... (Mümtehine 4-5)

 

Devam: ... ileride bazı müşriklerin müslüman oluşu ve arada dostluğun tesisine işaret (Mümtehine 6-7)

 

 

 

MAL SEVGİSİ (Buhari)