KURTUBİ

ALİM

 

ALLAH Alim ve Hakim dir (Bakara 32)

 

Te'vili Bilenler ve Tevilin Mahiyeti - ilimde Derinleşmiş Olanlar (Al-i İmran 7)

 

İlmin ve Alimlerin Fazileti (Al-i İmran 18)

 

Alimin Cahile üstünlüğü (Maide 4)

 

Gerçeği bildikleri için.... (Maide 83)

 

Bel’am Baura (A’raf 175)

 

Devam (A’raf 176-177)

 

Her ilim sahibinden üstünü vardır...(Yusuf76)

 

ALLAH Alimlerin anlayacağı misaller verir ... (Ankebut 41-43)

 

ALLAH’tan ancak Alimler korkar (Fatır 27-28)