HAYA / (UTANMA)

 

 

Utanma, ar, namus. Çirkin şeylerden sıkılma veya edebe uymayan bir şeyin meydana gelmesinden dolayı kalbde meydana gelen rahatsızlık.

 

 

KURTUBİ’DE:

 

Hayasızlık Yapan Kadına Karşı Takınılacak Tavır (Nisa 19)

 

ALLAH hayasızlığı emretmez (A’raf 28)

 

Gizli ve açık Hayasızlık... (A’raf 33)

 

Mü'minler Arasında Hayasızlığın Yayılmasını isteyenlerin Cezası (Nur 11-22)

 

Hayalı Kadın ve Emin Erkek (Kasas 23-28)

 

Büyük Günahlar ve Hayasızlıklar (Şura 37)

 

 

DİĞER KAYNAKLARDA:

 

Beyhaki / Şuabu’l-İman

 

Buhari / Sahih