KEDER – ÜZÜNTÜ

 

Hüzün ve Hazen: (Bakara 38)

 

Üzülmeyin! Mu’min iseniz üstünsünüz (Al-i İmran 139)

 

Kafirler için üzülme (Maide 68)

 

Nebi (s.a.v.) Mekke müşriklerinin din’e girmemelerine çok üzülünce... (En’am 35)

 

ALLAH’ın Velilerine kıyamet günü korku da keder de yok! (Yunus 62)

 

Kimdir veliler? (Yunus 63)

 

İzzet ALLAH’ındır! Kafirlerin sözlerine aldırma (Yunus 65)

 

Kederden Ak Düşen Gözler - Hz. Ya'kub'un Kederinin Sebebi (Yusuf 84)

 

Nebi (s.a.v.) Kur’an’a iman etmiyorlar diye üzüntüsü.... (Kehf 6)

 

İman etmiyorlar diye Nebi (s.a.v.) üzülünce... (Şuara 1-9)

 

Günahkarların başına gelene de kurdukları düzene de üzülme (Neml 69-71)

 

’....küfre saptığı için üzülme...’ (Lukman 23-24)

 

Kötü ameli kendisine süslü gösterilen kişi’ye üzülme! (Fatır 8)

 

Yardım almak için edindikleri ilahlarının ysrdıma muhtaç olduğunu anlamayıp askerliklerini ve bakımlarını yapanlara üzülme! (Yasin 74-76)