ELBİSE

 

indirilen Libas'ın Mahiyeti - Giyim ve Süs - En Hayırlı Elbise (A’raf 26)

 

Giyim ve Kuşam Adabı (A’raf 32)

 

Gömlek üzerindeki Kan - Hz. Yusuf'un Gömlekleri (Yusuf 18)

 

Isıtacak Şeyler - Yün Giyinmek (Nahl 5)

 

Kılık ve Kıyafette Riayet Edilecek Bazı Hususlar (Nahl 14)

 

Sıcağa Karşı ... Elbiseler (Nahl 81)

 

Herbir Eşyanın Giyilmesi Kendisine Göredir: (Fatır 12)

 

 

MUĞNİ’L-MUHTAC’DA: GİYİM KUŞAM

 

ŞUABU’L-İMAN’DA: GİYSİ

 

BUHARİ’DE: GİYSİ