ANA SAYFA

 

VESVESE:

 

HADİS KAYNAKLARINDA

 

S-Buhari de

 

S-Müslim’de

 

Hakim’de

 

Tirmizi’de

 

Ebu Davud’da

 

Nesai’de

 

İbn Mace’de

 

Muvatta’da

 

Ahmed Müsned’de

 

Metalibu’l-Aliye

 

İbn Hibban

AÇIKLAMA:     Şeytan’ın insanı üzmek, yalnış yönlendirmek, kötü işler yaptırmak için yaptığı telkin. Bu telkin bazen ilk telkinden sonra insanın sahiplenip düşünmeye devam etmesi ile de olur.

 

Allah Tebareke ve Teala Nas Suresinde şöyle buyuruyor: De ki: "Sığınırım insanların Rabbine, (2) "İnsanların melikine, (3) "İnsanların ilahına." (4) "Vesvese veren o sinsi ve sinici olanın şerrinden." (5) "Ki o insanların göğüslerine hep vesvese verip durandır." (6) "İster cinden olsun, ister insandan olsun."     NAS Suresinin tefsiri için tıkla

 

 

KURTUBİ DE:

 

Şeytanın Saptırmaları ve Telkinleri (Nisa 119)

 

Şeytanın Vesveselerine Karşı Allah'a Sığınmak - Şeytanın Çeşitli Vesveseleri ve Bunlara Karşı Alınacak Tedbirler (A’raf 200)

 

Şeytanın Vesveselerine Karşı Takva (A’raf 201-202)

 

Şeytanların Vesvese ve Kışkırtmalarından Bazıları (Mu’minun 97-98)

 

Şeytandan bir vesvese seni dürtüp tahrik ederse, hemen ALLAH'a sığın (Fussilet 33-36)

 

ALLAH Nefsin ne vesvese verdiğini bilir. Ona şah damarından daha yakın....  (Kaf 16-19)

 

"Vesvese veren o sinsi ve sinici olanın şerrinden." (Nas 4)

 

"Ki o insanların göğüslerine hep vesvese verip durandır." (Nas 5)

 

"İster cinden olsun, ister insandan olsun."  (Nas 6)