HİCRET:

 

Bir yerden başka bir yere göç etmek.

 

1. Resulullah efendimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye göç etmesi.

2. Müslüman bir kimsenin, dînini korumak için, kafir memleketinden, İslam memleketine göç etmesi.

3. İslam memleketinde fitne ve kötülük bulunan bir yerden iyi bir yere göç etmek.

 

İbnü’l-Esir el-Kamil Fi’t-Tarih’te HABEŞİSTAN VE MEDİNE’YE HİCRET  

VE HİCRET’TEN SONRAKİ OLAYLARIN YILLARA GÖRE DÜZENLENMİŞ HALİ..

 

 

Hicret eden kimse’ye ism-i mef’ul olarak: Muhacir denir. Günah’tan vazgeçmekte Hicrettir.

 

 

EBU DAVUD HADİSLERİ----------------------------:

 

İSLAM DİYARINA HİCRET HEP OLACAK

 

HANGİ HİCRET FAZİLETLİDİR

 

NEBİ S.A.V. İLE EBU BEKR R.A.’IN HAZIRLIĞI

 

ÇÖLDEKİNİN MEDİNE’YE HİCRETİ

 

MEDİNE’YE HİCRET BİTMİŞTİR

 

--------------------------------------------------------------------