KURTUBİ

YAKİN

 

Yakin (Hicr 99)

 

Yakinleri olanlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde ayetler vardır.

Rızkınız ve vaad olunduğunuz semadadır. Göğün ve yerin Rabbi hakkı için; o sizin konuştuğunuz gibi kesin bir gerçektir. (Zariyat 20-23)

 

Onlar (kafirler) yakın sahibi değildirler. (Tur 35-43)

 

"Ey yakin ile huzur bulmuş nefs! "Kendin razı olmuş ve rızaya ermiş olarak dön Rabbine, "Haydi katıl kullarıma, "Ve gir cennetime!" (Fecr 27-30)

 

Sakının! Yakında bileceksiniz. Evet, sakının! İleride bileceksiniz. (Tekasur 3-4)

 

Sakının! Gerçekten kesin bir bilgi ile bilseydiniz. (Tekasur 5)

 

Andolsun siz Cahimi göreceksinizdir. Yine andolsun onu ayne'l-yakin göreceksinizdir. (Tekasur 6-7)