LA’NEt لَعْنَةُ

 

Beddua; bir kimsenin kötülüğünü, Allahu Teala’nın af ve merhametinden mahrum olmasını, ihanet edenlerin veya kötülüklerin gerektiği cezaya çarptırılmasını istemek.

 

 

Ayet ve Tefsirleri:

 

Bakara 159. Muhakkak indirdiğimiz apaçık ayetlerimizi ve hidayeti insanlara kitapta apaçık bir şekilde bildirdikten sonra gizleyenlere; işte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet edebilecekler lanet eder. [Tefsiri]

 

Bakara 161, 162: Muhakkak inkar edip de kafir olarak ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. 162. Onda ebedi kalıcıdırlar. üzerlerinden azab ne hafifletilir ne de onlara mühlet verilir. [Tefsiri]

 

Al-i İmran 61. Sana ilim geldikten sonra kim onun hakkında seninle tartışırsa de ki: "Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra lanetleşelim, Allah'ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim. " [Tefsiri]

 

Nisa 118. Allah ona lanet etti, o da: "Andolsun kullarından belli bir pay alacağım" dedi. [Tefsiri]

 

Ahzab 60-62. Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve Medine'de yalan haber yayanlar vazgeçmezlerse, andolsun sana onlarla çarpışmanı emrederiz. Sonra da onlar orada ancak az bir süre sana komşuluk ederler. 61. Lanete uğramışlar olarak. Nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve alabildiğine öldürülürler. 62. Daha önce geçenler hakkında Allah'ın sünneti(dir bu). Sen Allah'ın sünnetinde asla bir değiştirme bulamazsın ... [Tefsiri]

 

 

Hadis Kitaplarında:

 

S-BUHARİ’DE

 

S-MÜSLİM’DE

 

TİRMİZİ’DE

 

EBU DAVUD’DAُ

 

Nesai’deُ

 

İbn Mace’deُ

 

Ahmed’deُ