EMANET

 

Kalpteki emanet: İman, Kur’an

 

Yeryüzündeki emanet: İslam, Kadınlar, Zayıflar, Bitki örtüsü, Toprak, Su, Hava, Hayvanlar...

 

İnsanların birbirine verdikleri emanet: Aile, Eşya, Irz, Haysiyet, mal, gelir...

 

Beyhaki’de: Emanetler ve Emaneti Sahibine İade Etmenin Gerekliliği

 

KURTUBİ’DE EMANET