AĞLAMAK الْبُكَاءُ

 

Ağlamak bir kaça sebeple olur; Sevgi, İbadet, Şikayet, Korku ve Merhamet gibi...

 

Aşağıda sebebine göre ağlamaya dair Ayet ve Hadisler var:

 

Buhari

 

Müslim

 

Tirmizi

Ebu Davud

 

Nesai

 

İbn Mace

Ahmed

 

Hakim

 

 

 

 

Ayetler’de:

 

Ağlanası Hallerine Gülenler - Ağlamak ve Gülmek (Tevbe 82)

 

Gözyaşları Neye Alamettir? (Yusuf 16)

 

Namazda Ağlamanın Hükmü - Namaz Esnasında inlemek (İsra 109)

 

Ağlayarak Secdeye Kapananlar (Meryem 58)

 

Gök ve yer mu’min için ağlar mı? (Duhan 29)

 

Güldüren de, ağlatan da; ALLAH'tır; (Necm 43-46)

 

.... Yakın olan yaklaştıkça yaklaştı. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yok. Şimdi siz bu sözden dolayı mı hayret edersiniz? Ve gülersiniz de ağlamaz mısınız? Hem oynayıp eğlenirsiniz? Haydi artık, Allah'a secde edin ve ibadet edin. (Necm 56-62)