KURTUBİ

PEŞİN OLAN DÜNYAYI TERCİH

 

Peşin olan dünyaya bağlanıp vaadedilmiş Ahireti bırakırsınız (Kıyame 16-21)

 

Gerçekten bunlar, o çarçabuk geçeni severler, ama çok ağır bir günü de arkalarına atarlar. (İnsan 27-28)

 

Az bir süre yiyin, faydalanın. Çünkü siz günahkarlarsınız. (Mürselat 46-47)

 

Oysa siz, dünya hayatını tercih edersiniz. (A’la 16)

 

Halbuki ahiret, hem daha hayırlı, hem de daha kalıcıdır. (A’la 17)

 

Şüphe yok ki bu, önceki sahifelerde, İbrahim ile Musa'nın sahifelerinde de vardır. (A’la 18-19)