TEVHİD

 

Kaynaklarda Tevhid

 

BARİ TEALA'NIN VAHDANİYETİNİ ISPATA TABİ OLAN İSİMLER (Kurtubi, el-Esna)

 

ALLAH’A iman 

(Şuabu’l-iman)

 

TEVHİD (Ahmed)

 

İman Ve Tevhid (Metalibu’l-Aliye)

ALLAH’ın Tek ve Benzersiz olduğu, Kendisinden Önce yada Sonra hiç bir şey olmadığını anlatan Birleme ifadesi. Allah’ın isim ve Sıfatları sonuç’ta Allah’ın Tek ve Benzersiz olduğu gerçeğine çıkar. Görme ve İşitme gibi Sıfatların benzeri varlıklarda olsa da Allah’ın Görme ve İşitmesi yaratıklarınkinden tamamen farklıdır. Allah’ın Tek ve Benzersiz olduğunu her durum ve şekilde kabul etmeyen kişi’nin Ahiret yurdunu ümid etme hakkı yoktur. Örneğin teslis, İsa ilahlık atfı, Üzeyir’e ilahlık atfı ve diğer çok tanrılı safsatalar. Yani Şirk 

 

Bu konuda ki esaslar, şartlar ve öğütlere dair Delil ve Açıklamalar’a aşağıdaki Kaynak linkleri ile ulaşabilirsin!

 

KURTUBİ’DE TEVHİD’E DAİR AYETLER:

 

Bakara 163. Hepinizin ilahı tek bir ilahtır. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O Rahmandır, Rahimdir. [Tefsiri]

 

Nisa 22, 23: 22. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların ise kalpleri inkar edicidir. Hem onlar büyüklük taslayanlardır. 23. Şüphe yok ki Allah, onların gizlediklerini de açıklayacaklarını da bilir. Muhakkak O, müstekbirleri sevmez. [Tefsiri]

 

Nahl 51. Allah buyurdu ki: "İki ilah edinmeyin. O, ancak tek bir ilahtır. O halde yalnız Benden korkun."[Tefsiri]

 

İsra 42,43: 42. De ki: "onların dedikleri gibi O'nunla beraber başka ilahlar olsaydı, elbette o zaman arş sahibine bir yol ararlardı. " 43. O, bunların söylediklerinden münezzehtir. Pek yücedir, pek büyüktür. [Tefsiri]

 

Kehf 99-110: 99. O gün onları birbiri içine dalgalanır bir halde bırakmışızdır. Sur'a da üfürülmüş olacaktır. Bu suretle hepsini toplayacağız. 100. O gün kafirleri cehennemle yüzyüze getiririz. 101. Onlar ki, Benim öğüdüme karşı gözleri perdeli idi. Dinleyecek güçleri de yoktu. 102. O kafirler, Beni bırakıp kullarımı veliler edineceklerini mi sandılar? Biz, cehennemi o kafirlere bir konak olarak hazırladık.

103. De ki: "Amelleri açısından en çok ziyana uğrayanları size haber verelim mi?

104. "Onlar o kimselerdir ki, dünya hayatında yaptıkları boşa gitmiştir. üstelik kendilerinin muhakkak iyi yaptıklarını zannederler. 105. "Onlar, Rabblerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edip amelleri boşa gitmiş olanlardır. Biz kıyamet günü onlar için ölçü tutmayacağız. 106. "İşte böyle. Onların cezası kafir oldukları, ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya aldıkları için cehennemdir." 107. Gerçekten iman edip, salih ameller işleyenlerin ise konakları Firdevs cennetleridir. 108. Onlar orada ebediyyen kalıcıdırIar. Oradan ayrılmak da istemezler. 109. De ki: "Rabbimin sözleri için deniz(ler) mürekkep olsa, buna yardımcı olarak bir o kadar daha katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden o deniz(ler) tükenir." 110. De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Yalnız bana ilahınızın ancak tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı ümid ediyorsa; salih bir amel işlesin ve Rabbine ibadetinde kimseyi ortak koşmasın." [Tefsiri]

 

Başka ilah olsaydı düzen olmazdı, tevhid tüm Nebilerin ve tüm indirilen vahyin emridir (Enbiya 22-24)

 

Tüm Nebilere vahyedilen şey: ALLAH’TAN BAŞKA İLAH YOK! (Enbiya 25)

 

La ilahe illa ENTE Sübhaneke inni kuntu mine’z-zalimin (Enbiya 87-88)