ECEL

 

Belli vakit. Hayatın sonu. Hayat sahibinin, canlının ölümü için Allahu tealanın takdir ve tayin ettiği vakit. Ecel-i muallak ve müsenna burada yer veremeyeceğim kadar kafa karıştıcıdır. Ecel tektir. Allah’ın yanında yazılıdır. İdam, Katl, Kaza yada hastalık; her ne sebeple ölürse ölsün kişi ECEL’İ ile ölmüştür. Zamansız ölüm diye bir şey yoktur. Yaşam süresi ve akibet belli olduğu bir yazı ile yazılmıştır. Dikkat Ecel’in değiştiği görüşü Mutezile görüşüdür.

 

 

KURTUBİ’DE ECEL’E DAİR AYET VE AÇIKLAMALARI:

 

Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur. O, va'desi ile yazılmış bir yazıdır (Al-i İmran 145)

 

’Eğer şöyle olsaydı...’ düşüncesi .... Öldüren de, dirilten de Allah’tır ... (Al-i İmran 156)

 

’Eğer çıkmasalardı öldürülmezlerdi’ diyenlere ... (Al-i İmran 168)

 

Ölüm, Nerede Olursa Olsun İnsanı Gelip Bulur (Nisa 78)

 

Ecel’i takdir eden ALLAH’tır, O’nun katında bir ecel daha vardır (En’am 2)

 

Belirli bir ecel tamamlanıncaya kadar (En’am 60)

 

(En’am 66-67)

 

Ecel’in değişmezliği (A’raf 34)

 

(A’raf 37)

 

Her ümmetin bir eceli vardır. Ne bir an ileri ne de bir an... (Yunus 49)

 

Hiçbir ümmet ecelini değiştiremez (Hicr 5)

 

Artık ecelleri geldiği zaman ne bir saat geciktirilirler, ne de öne geçebilirler. (Nahl 61)

 

 

DİĞER:

 

ARZULARıN ÇOK OLMASI (TUL-İ EMEL))   Buhari