İMAN

 

 

Açıklama

 

KAYNAKLARDA

 

Şuabu’l-İman’da

 

İmanlarına zulüm karıştırmayanlar (En’am 81-82)

 

Kurtubi’de

 

Ahmed-Müsned’de

 

Şafii Müsned’de

 

Zevaid’de

 

 

 

 

İlgili konular

 

İtikad

 

Tevhid

 

Tevekkül

 

Kader

 

Havf Ve Reca’

 

Rızık

 

Ecel

 

Fıtrat

 

Uğur ve

ALLAH’ın varlığını kabul etmek iman’a yetmez; ALLAH’ı tanıyarak varlığını kabul etmek gerekir: Kader’i ALLAH yazdı, Kader’i eksik yada hatalı kabul ALLAH’a imanı da zedeler. ALLAH’ın isim ve sıfatlarını bilmek bu yüzden kaçınılmaz bir vucub’tur. ALLAH’ın Sen’i neden yarattığını bilmen ve Sen’den ne istediğini bilmen de şarttır. Bunları bilmek te yetmez. Emirlere uyman da iman’dandır. Zira ALLAH’ın Her şey’den Güçlü olduğunu, Tamamen Haklı ve Adaletli olduğunu, En Temiz ve En Güzel olduğunu, Hesaba çekeceğini ve Cezalandırıp – Mükafatlandıracağını bilince Emirlerini yerine getirmek kaçınılmaz olur.

 

Eğer Allah’ı tanır emirlerini bilirsen; Sana Nasib edildiği derecede O’na yaklaşmak için yol ararsın. Tabii bilmek taklid ile olmaz. Her ibadette iman’ın artar ve Allah’ı daha iyi tanırsın. Allah’ın isim ve Sıfatları ezber değil tüm varlığını saran kesin ve her şeye galib gerçeklere dönüşür.