ANA SAYFA

 

AKAİD, AKİDE İ'TİKAD:

 

AKD, AKİD: Verilen söz, yapılan anlaşma demektir.

 

AKİDE, AKAİD:  Verilen sözlerin yapılan anlaşmanın içeriğini, şartlarını ve sınırlarını tespit eden ve bir öğreti şeklinde açıklayan bir bilim dalıdır. Kur'an da Akaid, Akide yada itikad diye bir kavram yoktur. Daha çok Kelam ilminin temel konusudur. Kur'an da bu isimlerle yer almaz ancak Amentu diye bildiğimiz ''İmanın esasları'' nı inceleyip öğreti şeklinde insanlara anlatan bir bilim dalıdır. Allah'a iman, Meleklere iman, Peygamberlere iman, Kitaplara iman, Kader'e iman ve Kıyamet gününe iman'a dair bilgi ve esasları ortaya koymaya çalışan önemli bir bilimdir.

 

Müslüman olmak için İman'ın şarlarını yerine getirmek gerekir, kişi bu şartlara uyacağına dair söz verdiği tövbesiyle bu sözleri vermiş olur. Akid, Akide budur. İtikad ise bu öğretinin ismidir.

 

En doğrusunu Allah Celle ve A'la bilir.  (Mahir)

 

HADİS İLMİNDE AKAİD’E DAİR BİLGİ İÇİN BURAYA TIKLA

 

 

İMAN, İSLAM, MU’MİN.....   MUKADDİME  (Beyhaki)

 

İman’ın var olmasının ve artıp azalmasının yolları aşağıdaki maddelerde Ayet ve Hadisler ışığında delillendirilmektedir. Bu bölümlere islan literatüründe iman’ın şubeleri deniyor. Bunların bazıları kalp ve zihin ile, bazıları ise vücudun diğer azaları ile yapılır. Vücudun herhabgi bir azası ile dahi yapılsa ibadet / amel imanı arttırır. Terkedilirse iman azalır. Kendini kandıran insanlar ALLAH’ın emir ve yasaklarını yerine getirmedikleri yada eksik yaptıkları halde imanlarının yerli yerinde olduğunu iddia eder, oysa var olduğunu iddia ettikleri imanları onların tembelliklerini çalışkanlığa neden çeviremez? Kişi amel ettikçe imanı artar, imanı arttıkça daha güzel ve güçlü şekilde ibadet etmeye başlar. Diğeri ise bir süre sonra farzları terk ve günahlara dalma yolunda ilerler.

 

 

1.Şube: ALLAH’A iman

2.Şu’be: Peygamberler’e İman

3.Şu’be: Melekler’e İman

4.Şu’be: Kitaplara İman

5.Şu’be: Kader’e iİman

6.Şu’be: Ahiret’e İman

7.Şu’be: Tekrar Dirilmeye İman

8.Şu’be: Mahşer’e İman

9.Şu’be: Müminlerin Ebedi Yerlerinin Cennet, Kafirlerin İse Cehennem Olması(na İnanmak)

10.Şu’be: ALLAH SEVGİSİ

11.Şu’be: ALLAH’TAN KORKMAK (HAVF)

12.Şu’be: ALLAH’TAN ÜMİTVAR OLMAK (RECA)

13.Şu’be: Allah'a Tevekkül ve Her Konuda O'na Teslimiyet

14.Şu’be: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)’i Sevmek

15.Şu’be: Resulullah'a (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Gereken Saygıyı Gösterip Onu Yüceltmek

16.Şu’be: Kişinin, Cehenneme Atılmayı Küfre Girmeye Tercih Edecek Kadar Dininde Tavizsiz Olması

17.Şu’be: İLMİ TALEB ETMEK

18.Şu’be: İLMİ YAYMAK ve BİLMEYENLERE ÖĞRETMEK

19.Şu’be: KUR’AN’A SAYGI GÖSTERMEK

20.Şu’be: TAHARE

21.Şu’be: NAMAZ

22.Şu’be: ZEKAT

23.Şu’be: ORUÇ

24.Şu’be: İTİKAF

25.Şu’be: Menasik (Hac fiilleri)

26.Şu’be: CİHAD

27.Şu’be: Allah Yolunda Nöbet Tutmak

28.Şu’be: Düşman karşısında Direnmek ve Savaştan Kaçmamak

29.Şu’be: Ganimetin Beşte Birini (Humsu) İmama veya Onun Görevlendirdiği Kişiye Vermek

30.Şu’be: Köle Azat Etme ve Bunun Allah'a Yaklaşma Vesilesi Olması

31.Şu’be: Suçlarda Ödenmesi Gereken Kefaretler

32.Şu’be: Verilen Sözlerde ve Anlaşmalarda Vefa

33.Şu’be: Allah'ın Nimetleri ve Bu Nimetlere Şükür

34.Şu’be: Kişinin Gereksiz Yerlerde Dilini Tutması

35.Şu’be: Emanetler ve Emaneti Sahibine İade Etmenin Gerekliliği

36.Şu’be: Cana Kıymanın ve Bir Cana Zarar Vermenin Haram Kılınması

37.Şu’be: Zinanın Haram Kılınması ve İffetli Olmanın Gerekliliği

38.Şube: Haram Maldan El Çekmek; Hırsızlığın ve Yol Kesmenin Haram Kılınması

39.Şu’be: Yiyecekler, İçecekler ve Bu Yönde Sakınılması Gereken Şeyler

40. Şu’be: Giyecekler, Zinetler ve Ev Eşyaları; Bunlardan Kullanımı Mekruh Olanlar

41. Şu’be: Oyun ve Eğlencelerin Haram Olması

42. Şu’be: TUTUMLULUK VE HARAM MAL

43. Şu’be: KİN VE HASETTEN KAÇINMA

44. Şu’be: İnsanların Namusuna Dokunma Haramlığı ve Dil Uzatmaktan Uzak Durulması

45. Şu’be: Amelde Allah'a Karşı İhlaslı Olmak ve Riyadan Sakınmak

46. Şu’be: İyiliğe Sevinip Kötülüğe Üzülmek

47. Şu’be: HER GÜNAH İÇİN TÖVBE ETMEK

48. Şube Kurbanlar, Kurbanın Anlamı; Hediy, Udhiye ve Akika Gibi Kurban Çeşitleri

49. Şube Ulul-Emre itaat ile ilgili Hususlar

50. Şube Cemaatle Birlikte Olmak

51. Şube İnsanlar Arasında Hüküm Vermek

52. Şube İyiliği Emredip Kötülükten Sakındırmak

53. Şube İyilik ve Takvada Yardımlaşmak

54. Şube Haya (Utanma Duygusu) ve Kısımları

55. Şube Anne Babaya İyilik Etmek

56. Şube: Akrabayı Gözetmek (Sıla-i Rahim)

57. Şube: GÜZEL AHLAK

58. Şube Kişinin Elinin Altında Bulunanlara (Kölelere) İyi Davranması

59. Şube Efendilerin Köle Üzerindeki Hakları

60. Şube Çoluk çocuğun Baba Üzerindeki Hakları -

61. Şube Dindarlara Yakın Durmak, Onları Sevmek ve Aralarında Selamı Yaymak

62. Şu’be: SELAM’A KARŞILIK VERMEK

63. Şu’be: HASTA ZİYARETİ

64. Müslüman’ın Cenaze Namazını Kılmak

65. Şube Aksırana "Yerhamukallah" Demek (Teşmit)

66. Şu'be: Kafirker ve Fesatçılardan Uzak Durup Onlara Sert Karşı Davranmak

67. Şube Komşuya İkramda Bulunmak

68. Şube Misafire İkramda Bulunmak

69. Başkalarının Kusurlarını Örtmek

70. Şube Musibetlere; Nefsin Kapıldığı Şehvet ve Zevklere Karşı Sabretmek

71. Şube Zühd ve Kısa Emelli Olma

72. Şube (Eşini) Kıskanma ve İffetsizliğe Göz Yumma

73. Şube Boş Şeylerden Yüz Çevirmek

74. Şube Cömertlik

75. Şube Küçüğe Merhametli ve Büyüğe Saygılı Olmak

76. Şube İnsanların Arasını Düzeltmek

77. Şube Kişinin Kendisi için istediğini Müslüman Kardeşi için de istemesi ve Kendisi için istemediği Bir Şeyi Müslüman Kardeşi için istememesi; Yoldan (Gelen Geçene) Eziyet Veren Şeyleri Kaldırmak