RUHBAN:

 

Evlenmeden bekar yaşamayı tercih eden, dünyadan yüz çevirip, insanlardan uzak yaşayan kimseler,

 

Rahibler.

 

Hıristiyanlıkta sadece ibadetle meşgûl olan din adamları sınıfına verilen ad.

 

 

KURTUBİ TEFSİRİNDE BU KONUDAKİ AYET VE TEFSİRLERİ:

 

Dünyayı Terk Edip Ruhbanlığa Yönelmeye Dair Ashab-ı Kiram'ın Eğilimi ve Hz. Peygamber'in Bunu Reddi - Zühdü Yanlış Anlayanlar ile Sufilerden Boş işlerle Uğraşanlar - Haddi Aşmanın Mahiyeti (Maide 87)

 

....Ortaya çıkardıkları ruhbanlığı ALLAH farz kılmadı. ALLAH'ın rızasını aramak için ...(Hadid 27)

 

Bu ümmetin ruhbanı mücahid, şehiddir et yemeyen v.s. değil (Saf 10-13)

 

Dünya ile İlişkiyi Koparıp, Ruhbanlığa Yönelmek (Müzzemmil 8)