ANA SAYFA

 

MÎZAN:

 

1.Terazi, ölçü aleti. 

 

2. Kıyamet günü insanların günah ve sevabını tartan ve nasıl olduğu bilinmeyen terazi.

 

 

KURTUBİ’DE MİZAN