HEVA:

 

Nefsin arzu ve istekleri. Kişiyi keyiflendirip esiri yapan; ibadet ve izin verilmiş şeylerin dışında kalan şeyler.

 

 

Bu konudaki Ayetler ve Tefsirleri:

 

Biz sana Kitabı hak ile -kendinden önce indirilen kitapları doğrulayıcı ve onlara karşı bir şahid olmak üzere- indirdik. O halde, aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen hakkı bırakıp onların heveslerine uyma. Sizden herbiriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi bir ümmet yapardı. Fakat O, size verdiği ile sizi imtihan etmek istedi. Öyleyse, hayırlı işlere koşuşun. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Ve O, hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.(Maide 48) [Tefsiri]

 

Bırak onları, yesinler, faydalansınlar, emel onları oyalayadursun. Yakında bileceklerdir.(Hicr 3) [Tefsiri]

 

Hayırlı emel Salih amel’dir (Kehf 46)

 

Yer ve gök heva’lara uysa idi herşey bozulurdu (Mu’minun 71)

 

Heva’sını ilah edinen (Furkan 43)

 

Hak ile Hükmetmek, Hevaya Uymamak (Sad 26)

 

Bilmeyenlerin hevalarına uyma! (Casiye 18)

 

DEVAM: ... ALLAH'a karşı sana hiçbir faydaları olmaz. Şüphesiz ki zalimler birbirlerinin velileridir. Allah ise takva sahiblerinin velisidir. (Casiye 19)

 

 

Hevasını ilah edinmiş, bilgisine rağmen ALLAH'ın şaşırttığı, kulağına ve kalbine mühür vurduğu, gözüne perde gerdiği kişi hakkında ne dersin? (Casiye 23)

 

Hidayet ... belli olduktan sonra dönenlere şeytan, kötü amellerini süslü göstermiş ve onları uzun emellerle oyalamıştır. (Muhammed 25)

 

Rabbinin huzuruna varmaktan korkup, nefsini heva'dan alıkoyana gelince; Hiç şüphe yok ki cennet, ....(Naziat 37-41)