KURTUBİ

ŞAKA

 

Şaka ve Eğlence Olsun Diye Hanımını Boşayanın Hükmü (Bakara 231)

 

Münafıkların ‘şaka yaptık’ demesi - Küfür Sözü Şaka da Söylense, Ciddi de Söylense Hüküm Aynıdır - Şaka ve Ciddiyetsizliğin Çeşitli Hükümlere Etkisi (Tevbe 65)

 

İbrahim babasını ve kavmini tevhid’e davet etti.... ‘...hakkı mı getirdin şaka mı yapıyorsun’ dediler (Enbiya 51-56)

 

O, kesinlikle ayırdedici bir sözdür. O, bir şaka değildir. Gerçekten onlar oldukça hile yapıyorlar. Ben de bir hile yaparım. (Tarık 11-16)