KURTUBİ

CEBR - İKRAH - ZORLAMA

 

Din’de zorlama yoktur (Bakara 256)

 

Hz. Peygamberin Hicret Etmekle Karşı Karşıya Kalması ve Zorlamanın Cezası (Tevbe 40)

 

Zorlama ile ilgili Buyruğun Nüzul Sebebi - Zorlamanın (ikrahın) Hükme Etkileri - Öldürülmek Korkusuyla (ikrah) Küfrü Gerektiren Sözleri Söyleyenin Hükmü - Zorlama (ikrah) Dolayısı ile Verilen Ruhsatlar - Çeşitli Fiilleri İşlemek İçin Zorlanma (ikrah) - Zorlanan Kimsenin (Mükreh) Boşaması ve Kölelerini Azad Etmesi - Zorlama Altında Yapılan Alış- Veriş - Zorlanan Kimsenin (Mükrehin) Nikahı - Nikah ve Cinsel ilişki için Zorlama - Kadının Zinaya Zorlanması - Zinaya Zorlanan Kadına, Mehrin Gerekip Gerekmediği - Kocadan Hanımının Zorla Alınmak istenmesi - Zorlama Altında Yapılan Yemin - Yeminin Bozulması için Zorlamak (ikrah) - Mala Gelecek Zarar ikrah Sayılırmı? - Küfrü Gerektiren Sözleri Söylemek için Zorlanan Kimsenin Gözönünde Bulundurması Gereken Hususlar - Küfre ve Başka Hususlara Zorlanan Kimsenin Ölümü Tercih Etmesi - Zorlama (ikrah)'ın Sınırı - Kinayeli ifadeler ve ikrah (Nahl 106)

 

ikrah Altında Bulunanın Fiili Zorlayana Nisbet Edilir (Hac 40)

 

Artık sen hatırlat! Sen ancak bir hatırlatıcısın. üzerlerine musaIlat olan bir zorba değilsin. Fakat kim yüz çevirip, inkar ederse, .....(Ğaşiye 21-26)