KURTUBİ

İFTİRA

 

Üstü Kapalı Zina iftirası (Bakara 235)

 

Allah'a İftira (Nisa 44-53)

 

Hata yada günahını başkasına yüklemek (Nisa 111-112)

 

ALLAH’a iftira edenlerden daha zalim kim.... (Yunus 17)

 

Müşriklerin: "Ona muhakkak bir insan öğretiyor" demeleri (Nahl 103)

 

Dilsizin Zina iftirası ve Lian Yapması (Meryem 29-33)

 

iftiranın Sözlük Anlamı - iffetlilere iftira - Zina iftirasında Aranan Şartlar - Zina iftirasında Kullanılan Açık ve Kapalı ifadelerin Hükmü - Kitap Ehli Kimselere Zina iftirasında Bulunmak - Zina iftirasında Bulunan Kölenin Cezası ve Had Kimin Hakkıdır? - Hür Bir Kimse Köleye Zina iftirasında Bulunursa - Hür Olan Kimseye Köle Zannıyla Zina iftirasında Bulunanın Hükmü - Zina iftirasına Dair Kapalı Bir ifadeye Örnek - Bazı Şartları Eksik Olan Zina iftirasında Bulunmanın Hükmü - Peygamber (s.a.v.)'in Hanımlarından Birisine Zina iftirasında Bulunanm Hükmü - iftiralarını Şahitle ispatlayamayanlar -  Tevbe Edenlerin Durumu - iftirada Bulunanın Şahitliği Ne Zaman Düşer.? - Şehadetin Kabul Edilmemesi: iftira Cezasının Uygulanması Şartına Bağlıdır (Nur 4-5)

 

İfkin (Hz. Aişeye iftiranın) Sebebi - Herkesin Kazandığı Günah Kendisinindir - O Büyük Sözü Dillerine Dolayanlar - İfk Hadisesi Dolayısı ile Kendilerine Had Uygulanan Şahıslar - Hz. Aişeye Dil Uzatmanın Cezası (Nur 11-22)

 

İftiralarım Dört Şahit Getirerek ispatlayamayanların Cezası - İftira Büyük Günahlardan Olduğu Halde Diğer Amelleri Boşa Çıkartmaz (Nur 11-22)

 

İffetli ve Bir Şeyden Haberdar Olmayan Mü'minlere iftirada Bulunanların Cezası (Nur 23)

 

Aişe (r.anha) Hakkındaki İleri Geri İddialara Verilen Cevablar (Ahzab 33)

 

ALLAH Muhammed (s.a.v.)'e atılan iftirayı kontrolün sadece ALLAH'ta olduğunu beyanla boşa çıkardı (Şura 24)