KURTUBİ

HANİF

HANEFİ  MEZHEBİ İLE ALAKALI DEĞİLDİR

 

Hanif olarak İbrahim’in dinine uymak (Bakara 135)

 

İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan değil idi. Hanif bir Müslüman idi (Al-i İmran 67)

 

ALLAH’a teslim olup İbrahim’in Hanif dinine giren... (Nisa 125)

 

’Ben yüzümü hanif olarak gökleri ve yeri yaratana çevirdim’ (En’am 79)

 

İbrahim; tek başına bir ümmetti, itaatkar ve hanifti (Nahl 120)

 

Haniflik (Hac 30-31)

 

Hanif olarak ... (Rum 30)

 

Hanifler (Beyyine 5)