FİTNE  الفتن

 

TANIMI

S-BUHARİ’DE

 

S-MÜSLİM’DE

HAKİM’DE

 

MÜSNED-İ HANBEL’DE

 

METALİBU’L-ALİYE’DE

 

KURTUBİ’DE:

 

Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar savaş... (Bakara 193)

 

Öldürmeden Büyük Olan Fitne (Bakara 217-218)

 

Kalplerinde Eğrilik Bulunanlar ve Fitnenin Peşinden Gidenler (Al-i İmran 7)

 

Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar savaş... (Enfal 39-40)

 

 

 

METALİBU’L-ALİYE’DE

 

Fitnenin Başlangıcı

 

Cemaate Tabi Olmak

 

Fitne Korkusundan Bağış Vermemek ve Allah'a İtaate Teşvik

 

Fitne ve Fesadın Sebebi Kötü Valilerin İş Başına Getirilmesidir

 

Hicretin 100. Yılından Sonra Hiç Bir Sahabenin Kalmayacağı

 

Fitne Döneminde Uzlete Çekilmek

 

Allah'ın Emri Gelinceye Kadar Ehl-i Hakka Yardım Etmek

 

Fitne Zamanında Savaşmayı Terk Emri

 

İhtilafın Hoş Görülmediği

 

Fitne Zamanlarında Silah Satmanın Yasaklanışı

 

Medine'deki İlk Fitnenin Alameti

 

Fitne Günlerinde İnzivaya Çekilmenin (Ruhbanlığın) Caiz Olduğu

 

Fitnelerin Başlangıcı ve Osman b. Affan'ın Halife Seçilmesi

 

Fitnelerin Sayısı

 

 

SAHABE ZAMANINDAKİ FİTNELER VE ...

 

Hz. Osman'ın Şehit Edilişi

 

Hz. Ali'nin Osman Suikastından Beri Oluşu

 

İsyancılarla Savaşmak

 

Cemel Vakası

 

Ammar b. Yasir'in Sıffin Savaşında Öldürülüşü ve Allah Resulü'nün (Sallallahu aleyhi ve Sellem) "Ammar'ı İsyancı Bir Topluluk Katledecek" Sözü

 

Böyle Yerlerde Savaşan Sahabelerin Affedildiğine Dair Hadis

 

Haricilerin Haberleri

 

Haricilerle Savaşmanın Fazileti

 

Hz. Ali'nin Şehit Edilişi

 

Hüseyin b. Ali'nin Şehit Edilişi

 

Muaviye'nin, Oğlu Yezid'i Halife Tayin Etmesi

 

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in Hakem B. El-As'ı, Onun Oğullarını Ve Ümeyye Oğullarını Lanetlemesi

 

Haccac, Muhtar ve Daha Başka Zalimlere işaret

 

Ahir Zamanda Fesadın Ortaya Çıkacağı ve O Dönemde İyiliği Emretmenin Fazileti

 

Allah'ın Emri Gelinceye Kadar İslam'ın Baki Kalacağına Dair

 

İslam Beldelerine Musallat Olma Endişesinden Dolayı Türklerle Savaşmanın Yasaklanışı

 

Gücü Yetmeyen Kimsenin Çirkinlikleri Yasaklamamasının Caiz Olduğu

 

Yabancıların İslam Beldelerine Galip Olacakları ve Arapların Zelil Olmasıyla Dünyanın Süsünün Kaybolacağı

 

Mehdi ve Diğer Adil Halifeler Hakkında

 

Kıyamet Kopmadan Önceki Alametler: Dabbetularz ve Güneş'in Batıdan Doğuşu

 

İlk Helak Olacak Ümmetler

 

Kıyamet Alametleri

 

İbn Sayyad'ın Deccal Olabileceğine Dair

 

Ye'cüc ve Me'cüc