KURTUBİ

KEHF ASHABI

 

Kehf Ashabı (Kehf 1-3)

 

Kehf ve Rakim Ashabı (Kehf 9)

 

Mağaraya Sığınan Delikanlılar ve Duaları (Kehf 10)

 

‘...Biz de nice yıllar mağarada kulaklarına vurduk.’ (Kehf 11)

 

’...onları uyandırdık.’ (Kehf 12)

 

Kıssaları (Kehf 13)

 

Gençlerin hükümdar’a direnmeleri...(Kehf 14)

 

Devam (Kehf 15)

 

Devam: Mağara’ya saklanma kararı... (Kehf 16)

 

Mağara daki halleri - Köpekleri (Kehf 17-18)

 

PUyanıp durumu anlamaya çalışmaları - paralarıyla Birilerini Göndermeleri - Alınmasını istedikleri Yiyecek ve Dikkatli Davranma istekleri (Kehf 19-20)

 

Halkın onları bulması ve yeniden dirilmeye dair şüpheleri.... (Kehf 21)

 

Kaç kişi olduklarına dair iddialar ve bu sayının ğayb oluşu (Kehf 22)

 

Mağarada .... yıl kaldılar (Kehf 25)

 

Devam: Kaç yıl kaldıklarını sadece ALLAH bilir (Kehf 26)