KURTUBİ

DA’VET

 

İSLAM DAVETİ

 

Müşriklerin Daveti (Bakara 221)

 

Çağırıcının çağrısını Kabul Etmek (Al-i İmran 190 - 200)

 

ALLAH’tan başkasına çağıran tüm yollar batıldır (Lukman 29-30)

 

Kıyamet kopunca zaten itaat edeceksin! Şİmdi itaate başla ki bir değerin olsun (Şura 47)