TİCARET / ALIŞVERİŞ

 

KURTUBİ’DE

 

MUĞNİ’L-MUHTAC’DA

S-BUHARİ’DE

 

S-MÜSLİM’DE

 

EBU DAVUD’DA

 

Bazı kaynaklarda Ticaret / Ticarat Bazılarında ise Bey’ Buyu’ olarak geçer. İçine faiz / riba, zulüm, aldatmak / ğarar, hile karıştırılmamış olanı helal ve meşru’dur. Hem cins olmamak kaydı ile vadeli satış caizdir. Hemcins’te ise tür ve miktarda değişiklik olmamak kaydı ile caizdir ki, bu da bire bir borç gibidir. Farklı görüşler ve ayrıntılar aşağıdaki kaynaklarda mevcuddur.