ŞİMŞEK-YILDIRIM

 

Müsned-i Hanbel 28738 (1)- Ebu Said el-Hudri bildiriyor: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: ''Kıyamet yaklaştığında yıldırımlar çoğalır. Hatta bir adam bir kavme gelip: ''Dün sabah sizin tarafta kimleri yıldırım çarptı?'' diye sorunca: ''Filan ve filan kimseyi yıldırım çarptı'' denilir.'' [Sahih]   Diğer tahric: Hakim, Müstedrek'te (4/444) rivayet etti.

 

* * *

 

Mecmau’z-zevaid 13782     ‘’.......   "Ey Musa! Bize Yüce Rahman'ın kelamını tavsif et!" O da dedi ki: "Siz buna güç yetiremezsiniz. En açık ve net bir şekilde size ulaşan, o işittiğiniz yıldırımların seslerine ne dersiniz! İşte onun sesi buna yakındır; ancak o değildir.".

 

* * *

 

Ebu Hureyre (r.a.) bildiriyor: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: ''Rabbiniz: ''Kullarım bana itaat etseler geceleri onlara yağmur verir, gündüz güneşi çıkarır ve gök gürültüsünü onlara asla duyurmazdım'' buyurur. '' Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) yine: ''Allah hakkında hüsnü zanda bulunmak Allah'a kulluğun güzelliğindendir'' buyurdu. Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) bir defasında: ''İmanınızı tazeleyin!" buyurdu. Ashab: "Ey Allah'ın Resulü! İmanımızı nasıl tazeleyelim?" diye sorunca, Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Çokça ''La ilahe illallah'' diyerek '' dedi. Ahmed bin Hanbel Müsned 7989

 

Heysemi (16799) der ki: "Ahmed ve Taberani rivayet ettiler. Ahmed'in ravileri güvenilirdir." Hakim (4/256) rivayet etti.

 

 

 

KURYUBİ’DE BU KONUDAKİ AYETLER:

 

Gök gürültüsü, Şimşek ve Yıldırımlar (Bakara 19)

 

Aldatıcı ışıklar (Bakara 20)

 

İsrailoğulları Musa (a.s.)’dan ... isteyince.... ve (Nisa 153)

 

Şimşek, Gök gürültüsü, Yıldırım nedir.....?... (Ra’d 12-13)

 

Şimşek ışığı.... (Nur 43-44)