HAMD - ŞÜKÜR

 

BUHARİ’DE: ŞÜKÜR

 

KURTUBİ’DE: ŞÜKÜR

 

KURTUBİ’DE: HAMD

 

Allah'ın Nimetleri ve Bu Nimetlere Şükür (Beyhaki-Şuab)