ŞÜKÜR SECDESİ

 

Önemli sevinç anında yapılan tek secde. Bundan kasıt: Her şeyin sahibinin ve her şeyi kontrol eden’in ALLAH olduğunu ve bu memnun edici durum için sadece ALLAH’A minnet duyulduğunun beyanıdır.

 

Araçlar; ister insan, cin, hayvan, teknik, kimyasal madde, rüya, yıldız, elektrik, alet, makine... tümü ALLAH’INDIR ve ALLAH’IN KONTROLÜNDEDİR.

 

İnsan’a teşekkür buranın konusu değildir.

 

 

ŞÜKÜR SECDESİ’NE DAİR KAYNAKLAR:

 

Şafii el-Umm’da

 

MUĞNİ’L-MUHTAC’DA

 

DARAKUTNİ’DE