İSRA – Mİ’RAC

 

 

İsra: Yürüme, Mi’rac: yükselmedir. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem)’in Mescid-i Aksa’ya götürülüp orada Nebilere imam olarak namaz kıldırdığı ve ardından göğe yükseltildiği, orada bazı ceza ve mükafatlara şahid olduğu, göğün katlarında İbrahim, İsa, Musa, .... Nebilerle görüştüğü ve sonunda ALLAH’ın namazı beş vakite indirdiği; Mu’minler için en büyük imtihanlardan biri olan İslam tarihinin, İslam akidesinin ve İslam fıkhının en önemli vakıalarından biridir.

 

Yukarıdaki yetersiz giriş cehaletten ve bu vakıayı anlatmaya yetecek kısa bir tanımın mümkün olamamasındandır. Aşağıda bu muhteşem olaya dair Ayet, Hadis ve görüşler vardır. Hepsini okumadan kanıya varmak eksik ve hatalı bir davranış olur.

 

 

İBNܒL-ESİR el-Kamil Fi’t-Tarih’te Mİ’RAC

 

İmam Kurtubi el-Camiu li Ahkami’l-Kur’an da Mİ’RAC

 

Sahih-i Buhari’de Mİ’RAC