DABBE  دَابَّةً

 

O söz aleyhlerine gerçekleşince, Biz onlara yerden bir Dabbe çıkartırız. Onlara: "İnsanlar ayetlerimize inanmıyorlardı" diye söyler. (Neml 82) [Tefsiri]

 

 

BU KONUDA HADİSLER:

 

Dabbe'nin Üç Farklı Çıkışı Olacaktır (Müstedrek)

 

Dabbe Beraberinde Musa'nın Asası ve Süleyman'ın Mührü Bulunduğu Halde Çıkacaktır (Müstedrek)

 

Mümin Dünyaya Gelip De Dabbenin Çıkışından Sonra Kırk Yıl Geçinceye Kadar Ölmeyecek (Müstedrek)