AY/HİLAL, GÜN VE GECE

 

AÇIKLAMA

 

HİLAL VE HİLAL’İ GÖRME’YE DAİR AÇIKLAMALAR

 

27 Receb: Mi’rac gecesi

15 Şa’ban: Berat gecesi (sahih kaynaklarda böyle bir isim yok, bu gün ise var.)

27 Ramazan: Kadir gecesi (Leyletu’l-Kadr)

1 Şevval: Ramazan bayramı (iydu’l-fitr)

10 Zi’l-Hicce: Kurban bayramı (yevm-i en-Nahr)

10 Muharrem: Aşure günü

12 Rebiu’l-evvel: Mevlid-i Nebi  (Fakat bu ihtilaflıdır. En güçlü görüş 17 Haziran 569’dur)

 

RAMAZAN

 

RECEB’İN CUMA GECESİ VE NEBİ (S.A.V.)’İN DUASİ (Müsned)

 

BEYHAKİ ŞUABU’L-İMAN.....................:

 

Haram Aylarda Oruç Tutmak

 

Her Ayda Üç Gün Oruç Tutmak; Pazartesi, Perşembe ve Cuma Günleri Oruç Tutmak ve Hz. Davud'un Orucu Hakkında Gelen Rivayetler

 

Receb Ayının Zikre Tahsis Edilmesi

 

ŞABAN AYI

 

ŞEVVAL AYI

 

MUHARREM AYI

 

ZİLHİCCE AYI