ANA SAYFA

 

TİLAVET:

Kur'an-ı kerîm okumak. Kıra’at.

 

TİLAVET SECDESİ:

Secde ayetlerini okuyunca yada dinleyince yapılan secde.

 

Secde ayetleri On dörttür ve şunlardır: A'raf: 206, Ra'd: 15, Nahl: 50, İsra: 109, Meryem: 58, Hac: 18, Furkan: 60, Neml: 25, Secde: 15, Sa'd: 24, Fussilet: 37, Necm: 62, İnşikak: 21, Alak: 19. ayet-i kerîmeleridir.

 

 

KAYNAKLARDA   TİLAVET  SECDESİ:

 

KURTUBİ’DE

 

BUHARİ HADİSLERİ VE İBN HACER İZAHI:

555   556   557   558   559

 

el-UMM (İmam Şafii) TIKLA

 

MUĞNİ’L-MUHTAC DA