ANA SAYFA

 

ZÜLKARNEYN:

 

SEDD-İ ZÜLKARNEYN: Kur'an-ı kerîmde Zülkarneyn adıyla bildirilen Nebi veya salih olan mübarek bir zatın, Ye'cuc ve Me'cuc için yaptırdığı sed.

 

Allahu teala ayet-i kerîmede Sedd-i Zülkarneyn ile ilgili mealen şöyle buyurdu:

(Zülkarneyn) Sonra yine bir yol buldu (doğudan kuzeye gitti). Nihayet iki dağ arasına ulaştığı zaman onların önünde hemen hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Onlar (tercümanları vasıtasıyla); "Ey Zülkarneyn! Ye'cüc ve Me'cuc taifesi (topluluğu) bu yerde fesat (katil, tahrip, ziraatı telef) edicilerdir. Acaba biz sana masrafını tayin etsek de bizimle onların arasında sed yapsan" dediler. (Zülkarneyn); "Rabbimin bu işte bana verdiği kudret, sizin vereceğiniz haraç ve masraftan hayırlıdır. Haydi siz bana (bedenî) kuvvetle (ve lazım olan aletlerle) yardım edin de, sizinle onların arasına sağlam bir set yapayım. Bana demir kütleleri getirin" dedi. Ta ki, iki yanı (iki dağın arası) eşit oldu. Sonra (çalışanlara) üfleyin (körüklerle ateşi tutuşturun) dedi. Nihayet o (demir) ateş gibi olunca; "Getirin bana üstüne erimiş bakır dökeyim" dedi. Artık (Ye'cuc ve Me'cuc kavmi) onu aşmaya güç yetiremedikleri gibi, onu (duvarı) delip geçmeye de kadir olamadılar. (Zülkarneyn) "İşte bu (Sedd-i Zülkarneyn) Rabbimin va'di geldiği vakit (kıyamet yaklaştığı zaman) ise, o bunu dümdüz yapar. Rabbimin va'di bir haktır. (Kehf suresi: 92-98)

 

 

KURYUBİ’DE ZÜLKARNEYN:

 

Zülkarneyn’e verilen iktidar ve bilgi, Güneşin battığı ve doğduğu yere gitmesi ve güneş’in setredilmediği yere... (Kehf 83-91)

 

Zülkarneyn’in Ye’cuc Me’cuc seddini yaptırması (Kehf 92-98)