ANA SAYFA

 

İSRAİLİYYAT:

 

İsrailoğullarına ait haberler.

 

İsrailiyyat denilen haberler üç kısımdır.

 

1) Hurafe ve uydurma özelliğinde olan ve nakl edilmesi yasaklanan haberler.

 

2) Ehl-i kitabın (yahudî ve hıristiyanların) anlattıklarından, müslümanlar tarafından tasdîk veya tekzîb (yalanlama) edilmemesi bildirilenler.

 

3) İslamî akîdelere (îman esaslara) ve dînî hükümlere ters düşmeyen ve nakl edilmesine izin verilen haberler. (Zehebî, Süyutî, İbn-i Allan)

 

 

 

BUHARİ’DE BEN-İ İSRAİL KISSASI ANLATMAK

 

EBU DAVUD’DA İSRAİLİYYAT ANLATMAK

 

TİRMİZİ’DE İSRAİLİYYAT ANLATMAK 

 

AHMED’DE İSRAİLİYYAT, BENİ İSRAİL KISSASI ANLATMAK